torstai 9. huhtikuuta 2015

Hyvä ikkuna vähentää sisälle kantautuvaa melua

Asumismukavuuden näkökulmasta ikkunan ääneneristävyys on liki yhtä tärkeä asia kuin vedottomuus ja lämmöneristyskyvystä kertova U-arvo. Vaikkapa vanhaan kaksilasiseen ikkunaan verrattuna jo tavanomainen nykyikkuna vähentää merkittävästi sisälle kantautuvaa melua.

Melun torjunta on merkittävä asia kesän 2015 asuntomessuilla Vantaalla. Kaavamääräysten mukaan asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 desibeliä. Tiivin ikkunoilla tähän tavoitteeseen pääseminen ei ole ongelma.

Myös Tiivin ikkunoiden ääneneristävyys testataan VTT:n laboratoriossa Otaniemessä. Tuoreita parvekeovien mittaustuloksia tutkimassa Matti Lehtinen, Hannu Koskela ja Markku Niemelä.

Desibeliasteikko on logaritminen, jolloin ihmiskorvan kaksi kertaa kovempana havaitsema ääni on desibeleinä ilmaistuna noin 10 dB voimakkaampi. Pienikin ero desibelileissä merkitsee siis huomattavaa eroa äänen voimakkuudessa. Kolmen desibelin vaimentuminen tuntuu suunnilleen samalta, kuin moottoritien siirtyminen 50 metrin päästä sata metriä kauemmas.

Jos teknisiä tietoja haluaa tarkastella lähemmin, niin kannattaa panna merkille kolme erilaista äänenvaimennuksesta kertovaa desibeliarvoa:
  • Rw kertoo yleisen keskitaajuisen ympäristömelun, kuten puheäänen, musiikin tai radion ja television äänen vaimennuksesta.
  • Rw+C kertoo ääneneristävyydestä kun melu on keski- ja korkeataajuista, esimerkiksi suurinopeuksista maantie- tai rautatieliikennettä.
  • Rw+Ctr kertoo vaimennuksesta esimerkiksi raskaan liikenteen aiheuttamille matala- ja keskitaajuisille äänille.

Avattava ikkuna eristää ääntä paremmin


Toisin kuin maallikko helposti ajattelisi, on avattava ikkuna tehokkaampi äänieriste kuin kiinteä. Tämä johtuu lasien väliin jäävistä eri kokoisista ilmatiloista. Kiinteän ikkunan lasielementtien väliset ilmatilat ovat symmetrisiä ja äänen läpäisy parempi. Esimerkiksi karmisyvyyden vaikutus kiinteän ikkunan ääneneristävyyteen on tähän verrattuna hyvin vähäinen. Avattavassa karmisyvyys sen sijaan vaikuttaa merkittävästi, esimerkiksi syvyydeltään 130 ja 210 mm ikkunoissa ero on lähes 10 desibeliä.

Tuloilmaikkuna on ääneneristyskyvyltään hieman tavallista ikkunaa heikompi, mutta silti tyypillisesti merkittävästi tiiviimpi kuin vanha, ikkunaremontissa korvattava ikkunarakenne. Tuloilmaventtiilin kautta tulevaa melua voidaan vaimentaa tehokkaasti venttiilin suuosan taakse asennettavalla äänenvaimentimella.

Melualueella ikkunaan suositellaan desibeliasennusta. Se vähentää selvästi ikkunoiden ja ovien tilkeraon kautta sisälle tulevaa melua. Hyvää ikkunaa ei kannata pilata huolimattomalla asennuksella.

Lauri Pälvimaa

1 kommentti:

  1. Jutussa paha virhe heti alussa. 3 dB:n lisäys kaksinkertaistaa ääniaistimuksen ja 3 dB:n vaimennus puolittaa äänenpaineen. Äänenvoimakkuus desibeleinä lasketaan nimittäin kaavalla 10lg(I/20 mikroPa)

    VastaaPoista