maanantai 24. huhtikuuta 2017

Turvallisuus remonttityömaalla on tilaajan ja urakoitsijan yhteinen vastuu

Remontin aikaiseen turvallisuuteen liittyy vastuukysymyksiä, joista remontin tilaajan tulee olla tietoinen. Aina näin ei kuitenkaan ole. Vastuut koskevat pieniäkin remontteja ja omakotitaloja. Ikävät yllätykset tulee eliminoida jo etukäteen aina kun se on mahdollista.

Asianmukaiset telineet tekevät ikkuna-asennuksesta turvallista ja ergonomista myös korkealla tapahtuvassa asennustyössä.

Yleissääntö on, että vastuu remonttityömaan turvallisuuden valvomisesta kuuluu myös tilaajalle. Jokaiselle työmaalle tilaajan tulee nimetä valvova turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa tilaajan puolelta turvallisuusasioiden valvonnasta ja toteuttamisesta. Liian usein tämä vastuu sivuutetaan olankohautuksella tai sitä tiedostamatta. Valvontavastuu edellyttää osaamista, remontin seurantaa ja osallistumista remonttia koskeviin kokouksiin.

Normaalisti urakoitsijalla on kunnossa oleva tapaturmavakuutus. Jos remonttia tehdään vaikkapa talkootyönä, sitä ei kannata aloittaa ilman riittävää vakuutusturvaa.

Huomauta turvallisuuspuutteista heti

Turvallisuuden toteuttaminen ja omalta puoleltaan sen valvonta ja säännölliset turvallisuustarkastukset ovat urakoitsijan vastuulla. Mikäli turvallisuusasioissa on puutteita turvallisuuskoordinaattorin tulee huomauttaa niistä ja urakoitsijan korjata puute. Jos esimerkiksi työmaalla tapahtuu putoaminen vääränlaiselta telineeltä, josta ei ole tehty huomautusta, vastuu vahingosta voi olla myös tilaajalla. Ammattitaitoinen urakoitsija huolehtii turvallisuustekijät kuntoon oma-aloitteisesti.

Isompien taloyhtiöiden remonteissa työturvallisuuskoordinaattoriksi palkataan monesti yhtiön ulkopuolinen taho, esimerkiksi konsultti, rakennusalan ammattilaisena valvoo remontin oikean ja suunnitelmien mukaisen toteutuksen lisäksi remontin turvallisuutta.

Urakoitsijat vastaavat remonttikohteen materiaalisista vahingoista ja virheistä, jotka ovat selvästi heidän aiheuttamiaan. Osin tästä syystä ennen remonttia tapahtuva huonekalujen ja esineiden siirtäminen ja suojaaminen on asukkaiden tehtävä. Urakoitsijalta saa tähän tarvittaessa opastusta.

Varmuuden vuoksi moni urakoitsija tallentaa esimerkiksi valokuvaamalla vauriot, jotka ovat remonttikohteessa jo ennen heidän saapumistaan. Kotivakuutus on tarpeen olla voimassa myös remontin aikana.

Kun remontti tehdään kokonaan omin voimin, vastuu turvallisuuden lisäksi myös mahdollisista virheistä jää tekijälle. Taloyhtiöiden asuntojen remontoinnissa onkin rajoituksia sille, millaiset remontit on lupa tehdä ilman koulutettua ja vastuunsa kantavaa urakoitsijaa.

Haitta-ainekartoitus ennen ikkunaremonttia

Ikkuna- ja oviremonttien yhteydessä tulee aika ajoin eteen tilanne, jossa ennen ikkunoiden ja ovien vaihtamista on poistettava talon rakenteesta haitallisia aineita, kuten asbestia, PAH-aineita tai lyijyä. Rakenteen purku ja kunnostus tuo luonnollisesti lisän remonttikustannuksiin, mutta se on kannattavaa tehdä tietoisesti ja suunnitelmallisesti.

Mikäli rakenteessa olevasta haitta-aineesta on epäilys, tulee ikkuna- ja oviremontin tilaajan tehdä haitta-aihekartoitus ja ottaa mahdollinen siihen liittyvä korjauksen tarve huomioon ikkunoiden ja ovien uusimisen aikataulussa.

Asbestipurkuun tarvitaan aina erikoisosaamista. Monessa taloyhtiössä on jo etukäteen tieto tai aavistus asbestin löytymisen mahdollisuudesta. Tietyt talon rakenteet ja rakennuksen aikakausi antavat siitä viitteitä. Uusi asbestilaki edellyttää asbestikartoituksen tekemistä, jos rakennus on rakennettu ennen vuotta 1994. Tiivin ikkuna- ja oviremonteissa asia on esillä urakkaneuvotteluvaiheessa, ja myyjä osaa ohjata asiakkaan haitta-aineisiin erikoistuneiden asiantuntijoiden puheille.

Aiemmassa blogitekstissä käsittelin asioita, jotka remontoijan tulee ottaa huomioon turvallisuuden näkökulmasta. Sen lukeminen voi auttaa tunnistamaan asioita, jotka muun muassa valvojan roolissa tulee tunnistaa turvallisuustekijöiksi. 


Vesa Piironen
Asennuspalvelusta vastaava kehitysinsinööri, Tiivi


Lisätietoja: Tiivin asennuspalvelu

1 kommentti:

  1. Kiitos tästä mielenkiintoisesta kirjoituksesta. En tiennyt, että tilaajalla on myös vastuu työmaalla ja että turvallisuuskoordinaattori täytyisi hankkia. Liittyykö tämä vastuu turvallisuuskoordinaattorista alan osaajista riippumatta vai onko kyseessä ikkuna-asennukseen liittyvä vastuu? Ymmärtääkseni monella alalla on myös työturvallisuuskortti käytössä? Onko teidän alalla myös? https://rescuetraining.fi/tyoturvallisuuskortti/

    VastaaPoista