tiistai 11. heinäkuuta 2017

Ikkunat kierrätykseen: lasi ei kuulu kaatopaikalle

Ikkunaremontissa asiakas saa kotiinsa uudet ikkunat. Urakoitsijan tekemään ikkunaremonttiin kuuluu useimmiten palvelu, joka vie vanhat ikkunat pois, jos asiakas niin toivoo.

Mitä vanhoille ikkunoille tapahtuu kun uudet ikkunat ovat paikoillaan? Parhaimmillaan vanhat ikkunat palvelevat vielä pitkään, joskin toisenlaisessa muodossa. Ikkunaremonttia suunnitellessa on hyvä jo etukäteen varmistaa, että vanhat ikkunat päätyvät varmasti kierrätykseen.
Ikkunaremontin purkuvaiheessa asentajat lajittelevat vanhojen ikkunoiden materiaalin jakeisiin, jotka viedään kierrätykseen.


Huonokuntoiset ikkunapuitteet, -karmit ja -lasit eivät yleensä ole helposti hyödynnettävissä asukkaiden omassa käytössä. Mikäli uusiokäyttö omassa tarkoituksessa on suunnitteilla, se kannattaa tehdä pienen ajan sisällä ikkunaremontista. Suurten lasien varastoinnissa ja kuljettamisessa on omat riskinsä.


Ikkuna voi päätyä olohuoneesta routaeristeeksi


Lasi on täysin maatumaton materiaali, joka ei kuulu kaatopaikalle. Ikkunoiden lasi voi päätyä kierrätyksen ja uusiolasia hyödyntävän valmistusprosessin jälkeen vaikkapa routaeristeeksi tai tien pohjamateriaaliksi.

Käytettyä puumateriaalia hyödynnetään erilaisina kuituina, tai vähintäänkin polttamalla se energiaksi. Metalliosat taas muotoutuvat mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin kierrätyksen kautta. Metallia voi kierrättää käytännössä loputtomasti.

Kaikki materiaali, mikä on mahdollista hyödyntää uudestaan, on arvokasta ja vähentää kaatopaikkojen kuormitusta. Olen sitä mieltä, että kierrättämisen tulisi olla itsestäänselvyys jo nyt. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan aina ole. 

Ikkuna-asentajat ovat lajittelun mestareita

vanhojen ikkunoiden kierrätys
Vanhat ikkunat ja ovet kierrätetään Tiivillä niin pientalojen kuin suurempien kohteiden ikkuna- ja oviremonteissa.


Olen työssäni asennustyöpäällikkönä saanut seurata ja toteuttaa ikkunoiden ja ovien kierrätystä jo vuosien ajan. Materiaalien lajittelu on nykyään osa jokaista Tiivin ikkunaremonttia. Jätelavojen sijaan remonttikohteen kuormalavoille kertyy uusiomateriaalien raaka-ainetta.

Ikkunaremonttikohteessa tapahtuvassa esilajittelussa asentajat ohjaavat kierrätettävän materiaalin neljään eri jakeeseen sen laadun: puu-, metalli-, lasi- ja sekajätteeseen. Se on luonteva osa heidän työtään.

Kun remontti on valmis, materiaalien kuljetuksesta vastaavat kumppanit noutavat ne ja vievät kierrätyslaitokseen jatkokäsittelyyn. Kuljetus järjestetään logistisesti mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla viimeistään muutaman päivän kuluessa remontista.Rakennus- ja purkujätettä ei kaatopaikalle 2020


Muutaman vuoden kuluttua rakennus- ja purkujätteen toimittamiseen kaatopaikalle tulee merkittäviä rajoituksia. Viimeistään nyt ikkunaremonttien toteuttajien on tarpeen suunnitella kierrätysasiat kuntoon.

EU:n jätedirektiivin ja valtioneuvoston asetuksen mukaan vuonna 2020 rakennus- ja purkujäte tulee toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana. Vaarattomien rakennus- ja purkujätteiden kohdalla Suomen tavoitteena on 70 prosentin kierrätysaste.

Tiivin ikkunaremonttiasiakkaista suurin osa toivoo, että remontin toteuttaja hoitaa myös vanhojen ikkunoiden kierrätyksen. Olemme tästä iloisia. Meillä on vastuu ympäristöstämme.Antti Katainen

asennustyöpäällikkö, Tiivi


Lisätietoja:
Tiivi asennus
Ympäristö ja kierrätys Tiivi-ikkunaremontissa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti