tiistai 14. maaliskuuta 2017

Turvallinen ikkunaremontti – mistä sen tunnistaa?

Kun koti muuttuu remonttikohteeksi, turvallisuus on tärkeä puheenaihe. Asiansa osaava remontin tekijä huolehtii turvallisuusasioista osana työtään ja ammattitaitoaan. Vaatimus turvallisuudesta tarkoittaa niin remonttityöntekijöiden omaa kuin sivullisten turvallisuutta. 

Remontin tilaajan vastuisiin kuuluu huomauttaa mahdollisista turvallisuuspuutteista, kuten vaikkapa rikkinäisistä turvavarusteista. Monelle tämä tieto tulee yllätyksenä vasta kun vahinko on tapahtunut.

Ikkunaremontissa urakoitsijan tulee käyttää aina kypärää, suojalaseja, turvakenkiä ja huomiovärisiä vaatteita ja heijastimia.


Turvallisuus edellyttää oikeita varusteita ja toimintatapoja, mutta on paljolti myös asennekysymys. Kypärä suojaa vain päässä, ja varoitusnauha on paikoillaan hyvästä syystä.

Mistä turvallisen toiminnan oikein tunnistaa? Ikkuna- ja oviremonttien kohdalla kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa asentajien varustukseen ja välineisiin, siisteyteen ja järjestykseen työmaalla sekä tiedottamisen riittävyyteen.

Siisteys ja järjestys ovat turvallisuuden tekijöitä

Siisteys ja järjestys remonttialueella auttavat paikkoja pysymään kunnossa ja vähentävät vahinkoja. Kulkureittien tulee pysyä vapaina. Työkoneiden johdot, tai itse työkoneet, eivät saa aiheuttaa kompastumisvaaraa.

Jätteet kuuluvat niille varattuun paikkaan, kuten jätelavalle, ja sieltä kierrätykseen. Maassa olevat pellinpalat tai ruuvit ovat vaarallisia etenkin lapsille ja lemmikeille. Remonttitarvikkeet ja -materiaalit taas säilytetään varastoalueella silloin kun niitä ei tarvita. Varastoalueen ja jätelavan sijoittaminen tulee pohtia myös turvallisuuden näkökulmasta. Jos ne vaihtoehtojen puuttuessa joudutaan sijoittamaan esimerkiksi lasten leikkipaikan läheisyyteen, työmaa-alue tulee rajata ja aidata selkeästi.

Taloyhtiöiden alueella asentajat rajaavat remonttialuetta turvallisuussyistä omaksi työalueekseen tai varastoalueeksi. Alueen rajauksesta esimerkiksi käyvät nostimen lähiympäristö sekä kohdat, joissa ylemmästä kerroksesta voi tippua jotain alempaan kerrokseen tai maahan. Rajaaminen tehdään yleensä huomionauhalla ja työmaa-aidoin.

Jos asentaja joka päivän päätteeksi käyttää vartin verran siivoamiseen, työmaa-alue pysyy kunnossa. Se on pieni vaiva, mutta suuri tekijä turvallisuudessa.

Turvavarustus ja välineet työn mukaan

Urakoitsijan turvavarustus on työtehtävän mukainen. Ikkunaremontissa urakoitsijan tulee käyttää aina kypärää, suojalaseja, turvakenkiä ja huomiovärisiä vaatteita ja heijastimia. Peltiä ja lasia käsitellessä listaan kuuluvat viiltosuojakäsineet, pölyävissä tehtävissä hengityssuojain ja yli 85 desibelin melussa kuulosuojaimet. Jokaisen urakoitsijan taskusta tulee löytyä henkilökortti.

Työkalut ja -koneet pidetään niille kuuluvilla paikoilla työmaa-alueella, jossa ei liiku ulkopuolisia. Koneita saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet siihen opastuksen.

Jos työtä on tarpeen tehdä tasolla, jonne ei kiipeämättä yletä, se tapahtuu asianmukaisten telineiden tai nostimien avulla, ei esimerkiksi tikapuilla hoippuen. Paikoissa, joista on putoamisvaara, kuuluu käyttää turvavaljaita.

Hyvää tiedonkulkua ei voi liikaa korostaa. Remontin aikana asukkailla tulee olla tieto remontin valmisteluista, etenemisestä, suositeltavista kulkureiteistä ja kohdista, joita varoa. Asiansa osaavat asentajat ovat ystävällisiä asukkaita kohtaan ja opastavat heitä toimimaan turvallisesti.

Tiedon tulee kulkea jo hyvissä ajoin ennen remonttia. Tiivin asentajat antavat asukkaille ohjeet, kuinka remontin lähestyessä ja sen aikana toimitaan. Esimerkiksi huonekalujen siirtäminen ja kodin suojaaminen kuuluvat asukkaiden tehtäviin. Sopimuksesta asiakkaalle toimitetaan suojamuovia tai pahvia huoneiston suojaamista varten. Tiivin asentajat suojaavat remontin aikana lattian suojamatoilla.


Turvallisuus edellyttää oikeita varusteita ja toimintatapoja, mutta on paljolti myös asennekysymys.

Turvallisuuspuutoksista huomauttaminen on palvelus myös itselle

Kodissa ikkunaremontti etenee yksi huone kerrallaan, muutoin asunto on asukkaiden käytettävissä. Huone, jossa asentajat kulloinkin toimivat, on työmaa-aluetta, jossa myös vierailijalla tulee olla yllään turvavarustus. Suositeltavaa on, että asentajille annetaan työrauha. Se auttaa heitä keskittymään työhönsä, mikä myös edistää turvallisuutta.
Turvallisuuspuutteista huomauttaminen kuuluu työn tilaajan tai sen edustajan vastuulle. Huomautus siirtää kyseiseen kohtaan liittyvän vahingon sattuessa vastuun urakoitsijalle. Kuka tahansa turvallisuuspuutteen havainnut voi tehdä siitä huomautuksen.

Tiivillä toivomme, että asennusryhmiemme mahdollisista turvallisuuspuutteista ilmoitetaan asentajien lisäksi työnjohtoon. Nämä ilmoitukset auttavat meitä kehittämään toimintaamme edelleen.

Remontoinnin turvallisuuteen liittyy monia vastuukysymyksiä, joista kerron lisää myöhemmin toisessa blogikirjoituksessa. Mitä paremmin turvallisuusasiat on hoidettu, sitä luottavaisemmin myös remonttiin liittyvän vastuun voi kantaa.

Vesa PiironenAsennuspalvelusta vastaava kehitysinsinööri, Tiivi

Lue lisää

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti